Manifest

MANIFEST


for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis

Formål


Dansk Selskab for Filosofisk Praksis (DSFP) er en frivillig forening som arbejder for at fremme kendskabet til og udbredelsen af filosofisk praksis i Danmark.


 

Værdier


Undren

Vi mener, at det at undre sig har værdi i sig selv. Vi tror på, at alle mennesker har en medfødt trang til at forstå sig selv og at denne undren kan være en kilde til selvindsigt, til forståelsen af andre mennesker, og til den forunderlige verden, som vi alle er en del af. Undren udgør derfor i vores øjne omdrejningspunktet for den filosofiske praksis på tværs af dens mange anvendelsesmuligheder.


Dialog

Vi betragter dialog som en nødvendig del at den filosofiske undren. Vi støtter derfor op om initiativer, som opfordrer til dialog mellem mennesker med forskellige livssyn, så længe dialogen udspringer af anerkendelsen af en delt, menneskelig undren over livet og ønsket om en fælles udforskning af denne undren.


Almenhed

I Dansk Selskab for Filosofisk Praksis betragter vi ikke det at filosofere som en særlig faglig ekspertise eller tillært egenskab. Den filosofiske undren og søgen efter visdom er for eksempel noget som professionelle inden for diverse relationsprofessioner oplever i deres hverdag, hvor der er i mellemmenneskelige øjeblikke bliver kaldt på en særlig menneskelig og etisk omsorg og opmærksomhed. At vi ofte møder verden på denne måde, betragter vi som en medfødt gave som alle mennesker besidder. Vi anerkender derfor også, på lige fod med voksne, børns evne til at filosofere.


Samhørighed

Vi tror på, at filosofien begynder, det øjeblik vi møder verden. Levende dialoger om væsentlige sager opstår først og fremmest ud af et møde med livsfænomener og erfaringer fra livet, som har gjort indtryk på os. Denne ’samværen’ går forud for dialogen og filosofien på linje med kunsten og menneskehedens store fortællinger. At filosofere er at tage del i og bidrage til denne samhørighed


Mangfoldighed

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis påskønner, at der findes mange forskellige måder at filosofere på. Vi mener, at den filosofiske praksis hverken kan eller bør defineres ud fra bestemte faglige teorier, doktriner, metoder, normer eller skoler. Vi er åbne for ethvert tværfagligt initiativ, som vækker filosofisk undren og eftertanke og finder derfor også inspiration i de utallige overlap mellem filosofi, kunst, religion og videnskab.Vision


Vi arbejder for at:


 • Udbrede filosofisk praksis i Danmark. Dansk Selskab for Filosofisk Praksis ønsker at støtte det enkelte menneske til at forstå sig selv og sin omverden bedre igennem filosofien. Ideelt set indebærer dette, at filosofisk undren og tænksomhed udbredes:


  1. på uddannelsesområdet (f.eks. ved at filosofi gøres til obligatorisk fag i folkeskolen, på ungdomsuddannelser og på universiteter)
  2. i kommunale, regionale og nationale institutioner (f.eks ved at sundhedsvæsenet tilbyder patienter og pårørende adgang til filosofisk vejledning)
  3. i den enkeltes liv (f.eks. ved forøgelsen af filosofiske arrangementer i frivillige foreninger, på arbejdspladser, på biblioteker, i kulturelle tilbud, mm.).


 • Skabe opmærksomhed omkring filosofien i det offentlige rum. Vi vil gå forrest, når det gælder om at sætte filosofi, etik, undren og eftertænksomhed på dagsordenen i samfundet. Dette gør vi f.eks. ved at:


  1. skabe opmærksomhed omkring de mange etiske, eksistentielle og æstetiske spørgsmål, som til hver en tid ligger under overfladen i den offentlige debat

  2. afholde arrangementer, hvor aktuelle spørgsmål om menneske og samfund, natur, videnskab, æstetik, digitalisering, uddannelse, videnskab, pædagogik og andre tænkelige emner undersøges ud fra et filosofisk perspektiv.


 • Certificere og uddannefilosofiske praktikere. Vi ønsker at bane vejen for en bred folkelig, tværdisciplinær og politisk anerkendelse af den filosofiske praksis’ funktion og værdi i det danske samfund og for det enkelte menneske. Dette vil vi gøre igennem:


  1. udviklingen af uddannelser og kurser på internationalt niveau som afspejler den filosofiske praksis’ mange former, anvendelsesområder og muligheder i en dansk kontekst.*

  2. certificeringen af filosofiske praktikere som lever op til de høje faglige og etiske krav, som til hver en tid er forbundet med filosofisk praksis.


*For uddannelses- og kursusforløb henviser vi i øjeblikket til Aalborg Universitet, hvor man på universitetsniveau (mastermodul) kan tage kurser i filosofisk vejledning under ledelse af professor Finn Thorbjørn Hansen. Læs mere under Uddannelse og Certificering