Bestyrelse

BESTYRELSE


Dansk Selskab for Filosofisk Praksis består af filosoffer og fagfolk af beslægtede professioner.

Her kan du læse mere om, hvem vi er.


DAVID MARK LARSSON

FORMAND

Projektleder i Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland. Privatpraktiserende filosof og foredragsholder.


Cand.mag. i filosofi & japansk.

Læs mere på: www.filosofiskpraksis.dk


SIMON BERG

KASSERER

Ph.d. studerende Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, Center for Dialog og Organisation


MADS HØJMARK

SEKRETARIAT

Cand.phil. i filosofi. Chefkonsulent i Djøf. Indehaver af THAUMAS Eksistens & Undren, der beskæftiger sig teoretisk og praktisk med “det filosofiske liv i mytologisk perspektiv”.

Læs mere på:

www.thaumas.dk


FINN THORBJØRN HANSEN

MEDSTIFTER

Professor i filosofisk og praktisk dialog, Aalborg Universitet. Forfatter til flere bøger om eksistenspædagogik og filosofisk vejledning, træner i filosofisk vejledning og sokratiske dialoggrupper.


Læs mere på:

www.finnthorbjornhansen.com

www.personprofil.aau.dk/123561


THOMAS RYAN JENSEN

Cand.mag. i filosofi & kommunikation. Chefkonsulent på Institut for Ledelse, Organisation og Forvaltning på Københavns Professionsskole. Partner og praktiserende filosof hos Ryan og Højlund.


Læs mere på: www.ryanoghojlund.dk


LOUISE NABE-NIELSEN

Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og VIA University College. Cand.pæd. i pædagogisk filosofi. Medstifter og -ejer af Rum for Undren


Læs mere på:

www.rumforundren.dk

KRESTEN THUE ANDERSEN

Uddannet teolog, ansat som præst. Har siden 2008 praktiseret sokratisk samtale i dialoggruppe i Aarhus og har som facilitator siden 2011 årligt stået for weekendseminar på Ørslev Kloster.

MARIE LUND

SUPPLEANT

Cand.mag. i filosofi, musikvidenskab og tysk, uddannet til filosofisk praktiker i Norge. Oversætter hos Idiomatic, privatpraktiserende filosof hos samtalefilosoffen.


Læs mere på www.samtalefilosoffen.dk


MADS DAHLGAARD

SUPPLEANT

Cand.psych. Leder hos Center for Trivsel & Velvære. Filosofisk rådgiver, forfatter, projektleder og foredragsholder. Forskningsassistent hos Center for Psykoterapiforskning på Københavns Universitet.