Forside DSFP
Dansk Selskab for Filosofisk Praksis


Forside

Om Filosofisk Praksis

Om Selskabet

Kalender

Medlemskab

Filosofiske Praktikere

Uddannelse

Certificering

Litteratur

Links

Presse

English

Kontakt

 

 

 
 
 
Næste arrangement i DSFP: Filosofiens dag i Århus 16. og 17. november 2018

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis fejrer filosofiens dag med et todages arrangement på DOKK1 i Århus den 16. og 17. november 2018.
Selskabet vil ved samme lejlighed afholde generalforsamling den 17. november.
Det er gratis at deltage i alle dele af arrangementet.

Indkaldelse til generalforsamling
Bemærk: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden på jeanette.sinead.knox08@gmail.com senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Nærmere oplysninger og tilmelding til arrangementets øvrige dele:
Fredag den 16. november 2018: dokk1.dk/det-sker/arrangementer/26113?occurrence_id=5775499.
Lørdag den 17. november 2018: dokk1.dk/det-sker/arrangementer/26114?occurrence_id=5750937.

Læs mere om arrangementet.  

Filosofisk Praksis. Hvad er mennesket? Hvad er det gode liv? Hvad giver mening i vores tilværelse? Hvordan lærer vi at samarbejde på tværs af værdiforskelle?

Det er spørgsmål, der ikke kan gives nogle entydige svar på, men det er den slags eksistentielle spørgsmål, der er blevet særdeles påtrængende, ikke bare for den enkelte, men også indenfor uddannelseslivet, social- og sundhedsområdet og i erhvervslivet.

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis blev grundlagt i 2002 med det formål at skabe et fagligt forum i Danmark for udvikling, forskning og information om den filosofiske praksis. Det sker gennem foredrag, kurser, netværk og andre aktiviteter, der kan fremme forståelsen og interessen for filosofisk praksis.

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis er et fagligt forum, som er åbent for tværfaglige tilgange. Vi inviterer alle med interesse i filosofi og filosofisk praksis (sygeplejersker, læger, psykologer, præster, folkeskole- og seminarielærere, gymnasielærere, konsulenter etc.) til at deltage i vores arrangementer.

”Det ikke-undersøgte liv er ikke værd at leve!”  - Sokrates

Platons akademi - romersk mosaik