Forside DSFP
Dansk Selskab for Filosofisk Praksis


Forside

Om Filosofisk Praksis

Om Selskabet

Kalender

Medlemskab

Filosofiske Praktikere

Uddannelse

Certificering

Litteratur

Links

Presse

English

Kontakt

 

 

 


Fællesnordisk konference i Reykjavík 9.-10.(-11.) juni 2017

Weekenden 9.-11. juni 2017 mødes filosofiske praktikere og andre med interesse for filosofisk praksis fra hele Norden for syvende gang til fællesnordisk konference. Årets tema lyder: "Nature and the practice of philosophy. What is the relation between the status of humans and the conception of human beings towards nature?".

Programmet ligger endnu ikke fast, men der planlægges egentlige konferenceaktiviteter fredag eftermiddag samt lørdag og en fælles sightseeingtur søndag.

Yderligere informationer på heimspekitorg.is/the-7th-nordic-conference-on-philosophical-practice. Konferencesiden vil løbende blive opdateret med nye oplysninger.

Tilmelding kan ske pr. e-mail på adressen heimspekikennarar@gmail.com.  
 

Filosofisk Praksis. Hvad er mennesket? Hvad er det gode liv? Hvad giver mening i vores tilværelse? Hvordan lærer vi at samarbejde på tværs af værdiforskelle?

Det er spørgsmål, der ikke kan gives nogle entydige svar på, men det er den slags eksistentielle spørgsmål, der er blevet særdeles påtrængende, ikke bare for den enkelte, men også indenfor uddannelseslivet, social- og sundhedsområdet og i erhvervslivet.

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis blev grundlagt i 2002 med det formål at skabe et fagligt forum i Danmark for udvikling, forskning og information om den filosofiske praksis. Det sker gennem foredrag, kurser, netværk og andre aktiviteter, der kan fremme forståelsen og interessen for filosofisk praksis.

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis er et fagligt forum, som er åbent for tværfaglige tilgange. Vi inviterer alle med interesse i filosofi og filosofisk praksis (sygeplejersker, læger, psykologer, præster, folkeskole- og seminarielærere, gymnasielærere, konsulenter etc.) til at deltage i vores arrangementer.

”Det ikke-undersøgte liv er ikke værd at leve!”  - Sokrates

Platons akademi - romersk mosaik