Forside DSFP
Dansk Selskab for Filosofisk Praksis


Forside

Om Filosofisk Praksis

Om Selskabet

Kalender

Medlemskab

Filosofiske Praktikere

Uddannelse

Certificering

Litteratur

Links

Presse

English

Kontakt

 

 

Medlemskab

Selskabet optager 3 slags medlemmer,

Certificerede medlemmer
Associerede medlemmer
Støttemedlemmer


For at blive optaget som certificeret medlem forudsættes som minimum en Master- eller Kandidatuddannelse i filosofi, idehistorie, pædagogisk filosofi, eller lignende fra et af komiteen anerkendt universitet samt erfaring med og træneruddannelse i filosofisk vejledning og / eller sokratisk dialoggruppe i tilknytning til selskabets uddannelsesvirksomhed eller uddannelser i udlandet, der er godkendt af komiteen.

Der kan søges optagelse på dispensation.

Associeret medlemskab kræver som minimum en bacheloruddannelse indenfor den humanistiske videnskabstradition og/eller organisationsrådgivning samt en træneruddannelse i filosofisk vejledning og/eller sokratisk dialoggruppe i tilknytning til Selskabets uddannelsesvirksomhed eller fra uddannelser i udlandet, der er godkendt af komiteen.

Støttemedlem gælder alle interesserede - private personer såvel som private og offentlige virksomheder - der ønsker at støtte selskabets formål og gennem selskabets foredragsrækker, studiekredse og nyhedsbrev at blive informeret om selskabets aktiviteter og deltage i det faglige forum.

Ansøgning om medlemskab
Virksomheder
Årligt medlemsgebyr 1000 kr.

Privatpersoner
Årligt medlemsgebyr: 150 kr.

Ansøgning om medlemskab kan indsendes til selskabets sekretariat
Filosof, mag.art. Merete Sørensen, e-mail:
mhsoerensen @ gmail.com

Man bliver medlem ved at indbetale medlems. på konto nr. 3231 40009752 i Danske Bank.
Det er vigtigt, at man efter indbetalingen sender en mail til Merete Sørensen med oplysning om navn og adresse samt indbetalingsdato.

Også tidligere indmeldte opfordres til at sende Merete Sørensen en mail, gerne tilføjet oplysning om indbetalingsbeløb og –tidspunkt, så vi kan sikre os, at vi har de seneste e-mail-adresser.