Forside DSFP

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis


Forside

Om Filosofisk Praksis

Om Selskabet

Kalender

Medlemskab

Filosofiske Praktikere

Uddannelse

Certificering

Litteratur

Links

Presse

English

Kontakt

 

 

Kalender

 16. og 17. november 2018
 

Filosofiens dag i Århus 16. og 17. november 2018: workshops, foredrag og generalforsamling

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis fejrer filosofiens dag med et todages arrangement på DOKK1 i Århus den 16. og 17. november 2018. Der vil være workshops/foredrag med David Larsson (fredag) samt Marie Lund, Thomas Ryan Jensen og Merete Sørensen (lørdag). Ved samme lejlighed afholdes generalforsamling den 17. november. Det er gratis at deltage i alle dele af arrangementet.

Indkaldelse til generalforsamling
Bemærk: Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden på jeanette.sinead.knox08@gmail.com senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Nærmere oplysninger og tilmelding til arrangementets øvrige dele:
Fredag den 16. november 2018: dokk1.dk/det-sker/arrangementer/26113?occurrence_id=5775499.
Lørdag den 17. november 2018: dokk1.dk/det-sker/arrangementer/26114?occurrence_id=5750937.

Tid: fredag den 16. november kl. 16-19 og lørdag den 17. november kl. 10-16
Sted: Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C, undervisningslokale 1 fredag, møderum 2 og undervisningslokale 1 lørdag.

 

 24. november 2016
 

Filosofisk livskunst som terapeutisk praksis. Foredrag af og samtale med Anders Dræby Sørensen torsdag den 24. november kl. 17:15-19 i København

I Hellenismen og Romerriget blev den filosofiske livskunst blandt andet forstået som en terapeutisk praksis. I dag er dette område defineret af psykologer og psykoterapeuter, der ofte opfatter deres praksis som adskilt fra filosofien. I de senere år er der opstået en stigende interesse for at genoplive og modernisere den filosofiske livskunst. Oplægget stiller skarpt på spørgsmålene om, hvorvidt der overhovedet er en berettigelse i at udøve filosofisk terapi i det 21. århundrede, og på hvilke måder den filosofiske livskunst i givet fald kan udgøre et brugbart alternativ til den kliniske psykologi og psykoterapien.

Læs mere om Anders på hans hjemmeside: andersdraeby.com.

Tid: Torsdag den 24. november 2016 kl. 17:15-19
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K (det gamle kommunehospital),
bygning 2, lok. 2.2.42 (dvs. lokale 42 på anden sal). Se kort over CSS.

 

 4. februar 2015
 

Erotisk undren: Nærhed som figur for tænkningens bevægelse. Onsdag den 4. februar kl. 15-17 i Aalborg

Filosof og ph.d. Jon Utoft Nielsen holder foredrag om kærlighedsdimensionen i den filosofiske tænkning.

Er kærligheden til visdom blot en kontingent og rent subjektiv indgang til tænkningen, eller spiller den en central og gennemgående rolle i tænkningens tilnærmelse til visdommen?

Læs nærmere om foredragets indhold

Tid: Onsdag den 4. februar 2015 kl. 15-17
Sted: Wonder Lab, Center for Dialog og Organisation, Aalborg Universitet
Adresse: Nordkraft, Teglgårdsplads 1, etage 10, 9000 Aalborg C

Foredraget afholdes i regi af Wonder Lab og Dansk Selskab for Filosofisk Praksis.

 

 23. april 2014
 

Sokrates på psykiatrisk hospital? Onsdag den 23. april kl. 16-18 i Århus

Merete Sørensen, mag.art. et cand.mag., vil holde oplæg og lægge op til en generel drøftelse af spørgsmålet om, om Sokrates kan spille en konstruktiv rolle på et psykiatrisk hospital gennem sokratiske samtaler med patienterne.

Kan trænede fagfilosoffer gennem sokratiske samtaler udgøre et værdifuldt supplement til præster og psykologer ved at hjælpe sindslidende patienter til bedre at kunne strukturere tanker, der kredser i samme spor eller er ændret af psykofarmaka, elektrochok, ECT m.m., og til at gå dybere ind i de eksistentielle spørgsmål, som måtte optage dem i deres restitueringsproces?

Tid: Onsdag den 23. april 2014 - kl 16-18
Sted: Finlandsgade 21, bygning 5335, 8200 Aarhus N

 

 15. oktober 2013
 

Workshop med Tali Padan - tirsdag den 15. oktober kl. 16-18 i København

Tali fortæller om sin workshop:

"The workshop will be interactive and will challenge each person on their role in a group decision making process. The values of equality and freedom, which form the basis of a democratic system, will be explored within the dynamics of the group itself, allowing every participant to be challenged on the difference between what they think of these values and how they behave. The ultimate goal is to recognize and experience every individual's equal right to freedom."

Se nærmere om Tali på www.mellemeducation.org.

Workshoppen vil foregå på dansk og engelsk.

Tid: Tirsdag den 15. oktober 2013 - kl 16-18
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K (Det gamle Kommunehospital),
bygning 4, lok. 4.1.30 (dvs. lokale 30 på første sal). Se kort over CSS

 

 15. november 2012
 

Filosofisk praksis a la Achenbach - torsdag den 15. november, kl. 16-18 i København:

”Om rygning, saglighed og visdom – filosofisk praksis i aktion"

Torsdag den 15. november 2012 kommer filosof Nis Bjarnhof og fortæller om sin achenbachske forståelse af filosofisk praksis. Nis Bjarnhof studerer i disse år filosofisk praksis hos Gerd Achenbach i Tyskland og lægger især vægt på den individuelle samtale. Nis Bjarnhof fortæller som sit oplæg:

"Den filosofiske praksis starter altid med en gæsts fortælling. Derfor vil jeg fortælle en om rygning. Efter fortællingen kommer samtalen, der handler om hvad rygning er – dét er sagligheden. Men man stopper ikke her. For egentligt at lære rygningen at kende, må man finde ud af, i det mindste ansatsvist, hvordan den forholder sig til det gode liv – Dét er visdommen. Om alle tre ting: rygning, saglighed og visdom skal mit foredrag handle, for at belyse dagens egentlige emne: den filosofiske praksis i aktion.”

Tid: Torsdag den 15. november 2012 - kl 16-18
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K (Det gamle Kommunehospital),
Bygning 7, lokale 7.01.02. Se kort over CSS

 

 16. maj 2012
 

Samtaler i og om dødens nærvær - onsdag den 16. maj kl. 15-17:30 i Århus:

DSFP inviterer i samarbejde med CUDiM (Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier) alle interessede til seminar om den gode samtale i mødet med døende eller meget syge patienter og deres pårørende. Medvirkende: sygeplejerske Vibeke Østergaard Steenfeldt, præst Helle Rørbæk Hørby, psykoterapeut Christian Højlund og filosof Finn Thorbjørn Hansen.

Læs nærmere om arrangementet

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

Tid: Onsdag den 16. maj kl. 15-17:30
Sted: CUDiM, Paludan Müllers Vej 48, 8200 Århus N.

 

6. oktober 2011

Workshop torsdag den 6. 10., kl. 17-20: En kreativ måde at starte en filosofisk dialog
Filosofisk facilitator Kristina Halmø vil stå for en workshop, der præsenterer forumspil. Forumspil er en teatermetode, der inddrager deltagerne på en livgivende og ligeværdig måde ved at lade dem arbejde med udfordringer og pressede situationer fra hverdagen. Forumspil er brugbar i forandringsprocesser i en organisation og i medarbejder- og personaleudvikling, fordi at alle stemmer kommer til orde.

Læs nærmere om arrangementet

Adresse: Øster Farimagsgade 5, 1014 København K (det gamle Kommunehospital)
Lokale: CSS 1.0.10. (CSS står for Center for Sundhed og Samfund)
Se kort: http://www.ifsv.ku.dk/kontakt/alle.jpg - Lokalet ligger mellem bygning A og D.

Arrangementet er gratis for medlemmer af DSFP. For øvrige er prisen 50 kr.
Tilmelding er nødvendig og rettes til DSFPs sekretær Merete Sørensen på mhsoerensen@gmail.com

 

30. april 2011

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis er vært for et fællesnordisk netværksmøde i København med deltagelse af 25-30 filosoffer m.fl. fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Arrangementet er åbent for alle med interesse for filosofisk praksis, men der er et begrænset antal pladser. Arrangementet afvikles på engelsk. Pris 25 kr. Tilmelding er nødvendig. Se nærmere om arrangement og tilmelding på samtalefilosoffen.dk
 

 

 21. januar 2011
 

Værkstedsmøde om filosofisk praksis inden for sundhedsvæsenet
Fem af bidragyderne til en kommende antologi om sundhedsfilosofi vil kort præsentere deres artikler:

12.00:  Velkomst
12.10:  Christian Lystbæk: Sundhedspraksis, refleksion og filosofi
12.35:  Tobias Dam Hede: Vi skylder Asklepios en hane
13.00:  Lonni Hall: Konkret filosofi i sundhedsledelse
13.30:  Merete Sørensen: Filosofisk praksis i sorggrupper med perspektivering til psykiatrien
13.55:  Jeanette Ladegaard Knox: Den dødeliges alvorlige betragtning
14.15:  Diskussion.

Arrangementet er gratis for medlemmer af DSFP. For øvrige er prisen 50 kr.

Tíd og sted: 21. januar 2011, kl.12-15 på Århus Universitet, bygning 2116, Trøjborgkomplekset, Willemoesgade 15, 8200 Århus N.
Indgang fra gården via port i Willemoesgade.

 


 

 

2. december 2008

Workshop: Filosofien i erhvervslivet
Filosofisk coaching, virksomhedsetik, ærlighedsfilosofi, ledelsesfilosofi eller filosofisk praksis er blot nogle af de filosofiske retninger som i dag påvirker erhvervslivets forståelse af erhvervsorienterede filosofiske retninger. Konsekvensen af disse filosofiske refleksioner fordrer at spørgsmålet om hvad filosofi i erhvervslivet er, nødvendigvis bliver en nutidig udfordring for filosoffer indenfor de erhvervsmæssige, såvel som, akademiske områder.
Workshoppen søger at give deltagerne mulighed for arbejde kreativt og aktivt med at løse et erhvervsmæssigt problem, samt at udveksle, udvikle og indbyrdes skabe nye filosofiske refleksioner.
Program for workshoppen

Tid og sted: Tirsdag d. 2.12. 2008, kl. 18-21 i lokale A101, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Tuborgvej 164, 2400 København NV. Se evt. kort nederst på denne DPU-side.

 

28. november 2008

Workshop: Sokratisk dialoggruppe i et uddannelsesperspektiv
Cand. mag. i filosofi og psykologi Nadja Munk vil præsentere forskellige perspektiver fra sit speciale, hvor nogle af Nørrebros ’utilpassede’ unge fik mulighed for at filosofere over deres livssituation ved at deltage i Sokratiske Dialoggrupper. Nadja Munks oplæg tager udgangspunkt i kandidatspecialet ’Sokratisk dialoggruppe i Sjakket – Perspektiver på et filosofisk bidrag til udvikling og læring’
Program for workshoppen


Tid og sted: Fredag d. 28.11. 2008, kl. 13-16 i lokale A101, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Tuborgvej 164, 2400 København NV. Se evt. kort nederst på denne DPU-side.

Pris: Arrangementet er gratis og alle interesserede er velkomne.
 

 

6. juni 2008

Seminar: Filosofien som ledetråd?
Seminar d. 6.6. 2008, kl. 13-16 på Aarhus Universitet: Filosofien som ledetråd? Filosofisk praksis i ledelse og vejledning - men hvor leder filosofisk praksis egentlig hen? Program


Tilmelding: Kan ske per mail til Christian T. Lystbæk - ctl@viauc.dk
Pris: 50 kr. for ikke-medlemmer. Gratis for medlemmer af DSFP.


15. august 2007

Seminar om mindfulness
Mindfulness er blevet et ord, der i stigende grad dukker op inden for så forskellige områder som nyere
innovations- og læringsteori, ledelse, filosofisk vejledning, HR, mentoring, kognitiv behandling af stress og smerte samt som generel opmærksomhedstræning. Mindfulness har et slægtskab med de kunstneriske og filosofisk-undrende værensformer, fordi kunsten og filosofien sætter skønhedserfaring og undren i centrum.
Hovedtaler og workshopleder er den canadiske specialist i mindfulness og filosofiprofessor Heesoon Bai fra Simon Fraser University i Vancouver. Nærmere præsentation af dagen (pdf)
Tid og Sted: Den 15. august 2007, kl. 10-16 på Vejle Fjord Kursuscenter. Pris: 1.275 kr.
Tilmelding kan ske til Ann Charlotte Thorsted, Epoke Consult. Tfl. 2066 2773 eller act@epoke-consult.dk

 

14. juni 2007

Filosofi og erhvervsliv
DSFPs sommer
seminar vil handle om Filosofi og erhvervsliv med oplæg af Kim Gørtz og Christian Lystbæk. Kims oplæg vil tage afsæt i hans nye bog "Den filosofiske præstation. Kritik af den refleksive kompetence". Efter de to oplæg er der tid til diskussion og øvelser. Program (pdf)
Sted: Danmarks Pædagogiske Universite. Lokale oplyses ved tilmelding
Pris: Gratis for medlemmer af DSFP. Ikke-medlemmer skal betale den nette sum af 50 kr.
Tilmelding kan ske til Kim Gørtz på mailadressen:
kim.gortz@nordea.com


1. december 2006

Den eksistentielle dimension i filosofisk vejledning
DSFP planlægger et seminar i december 2006 om den eksistentielle dimension i filosofisk vejledning ved filosof, ph.d. Henrik Klindt-Jensen, mag. art. Jeanette B. L. Knox samt lektor, ph.d. Finn Thorbjørn Hansen.
Vær venlig at kontakte Merete Sørensen (se kontakt) for tilmelding med e-mail-adresse, hvis det har interesse. Tak.
Mere info: Program (word-fil)
Pris:
50 kr. for ikke-medlemmer og gratis kr. for medlemmer. (Et års medlemskab af DSFP koster 150 kr.)
Sted: Aarhus Universitet, Institut for filosofi og idéhistorie, Nobelparken 7, bygning 1467, lokale 515.


3. og 4. november 2006

Hannah Arendt
I forbindelse med 100-året for den tysk-amerikanske filosof Hannah Arendts fødsel afholdes en konference om hendes tænkning med indlæg fra filosoffer og idéhistorikere, der har bidraget til den danske Arendtforskning.

Sted: Aarhus Universitet – Bygning 1441 (Teologi) – lokale 012 (Auditorium 1)
Mere info: Plakat med program (pdf-fil.)
 


18. juni 2004

Filosofisk vejledning og praktisk kundskab i professionsuddannelser
- belyst ud fra Praxis- og Phronesisbegrebet hos Aristoteles og Gadamer arrangeret af Forskningsenheden i vejledning, Institut for Curriculumforskning, DPU - i samarbejde med Forsknings- og Udviklingsafdelingen på Jydsk Pædagog-Seminarium og Dansk Selskab for Filosofisk Praksis (www.dsfp.dk).

Sted: Auditorium 5, Bygn. 253, Auditoriehuset, Bartholins Allé, Universitetsparken, Århus C
Mere info: filosof.aarh..pdf (417 KB)
 

3. - 6. August 2004

The 7th International Conference on Philosophical Practice
in cooperation with Copenhangen Business School (Centre for Leadership and Art), The International Society for Philosophical Practice (IGPP) and The Danish Society for Philosophical Practice (DSFP)
Sted: The Danish University of Education, Copenhagen
Mere info: philkonf.+.pdf (1 MB)


Dansk Selskab for Filosofisk Praksis' forelæsningsrække i 2003

Torsdag den 27. marts 2003, kl. 19-21
Begivenhedens rolle i filosofisk vejledning
v. filosofiprofessor Ole Fogh Kirkeby, institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen i København

Begivenheden tematiseres først systematisk af stoikerne og ad denne vej når den ind i moderne filosofi. Begivenheden er i egenskab af øjeblik nuets form, men den er også de "atomer", hvoraf erindringen opbygges. Frigørelse fra og til begivenheder, til de begivenheder, der er sket og til dem, der skal ske, er betingelsen for at blive herre i sit eget hus - idealet for alle de hellenistiske skolers filosofiske vejledning. Men selve vejledningen er naturligvis også en begivenhed - nemlig evnen til at modtage og give den der gør endnu en tematisering af fænomenet "begivenhed" central hinsides dybdepsykologiens begreber om "overføring" og hinsides fokusering på de magtrelationer, der indrammer enhver frigørende dialog.

Sted: Blågårdsgade 23B, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen i København.


Torsdag den 8. maj 2003, kl. 19-21:
Filosofisk Praksis - med særlig henblik på den sokratiske dialoggruppe
v. Ph.d og forskningsmedarbejder Finn Thorbjørn Hansen, institut for pædagogisk filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet og formand for DSFP

I 2002 blev Dansk Selskab for Filosofisk Praksis stiftet af folk fra både det filosofiske, psykologiske og pædagogiske forskningsmiljø med henblik på at udvikle et tværfagligt forum for det nye fænomen “filosofisk vejledning” (Philosophical Counselling and Practice). En af de praksisformer hvorunder denne vejledningspraksis bliver udført er den gruppeorienterede “Sokratiske dialoggruppe”. Metoden stammer oprindelig fra den tyske pædagogiske filosof Leonard Nelson, men har i nyere tid udviklet sig i både en tysk rationalistisk udgave og en hollandsk eksistentiel udgave. I Danmark blev metoden første gang afprøvet i forbindelse med et større udviklingsprojekt under Undervisningsministeriet omkring værdiafklaring for de folkeoplysende institutioner i 1999. I dag benyttes den sokratiske dialoggruppe både inden for uddannelsesområdet, social- og sundhedssektoren samt organisationsudvikling.

Sted: Forelæsningen finder sted i Filosofisk Forening i Århus, Institut for filosofi, Aarhus Universitet.
 

Onsdag den 10. juni 2003, kl. 19-21:
Omsorg med Omhu i Omtanke
v. stud.mag. og specialestuderende Christian T. Lystbæk, Institut for filosofi, Aarhus Universitet

Alle former for mellem-menneskeligt arbejde har en ”menneskelig” side. Afhængig af sammenhængen kan denne side tematiseres forskelligt – i erhvervslivet skifter begreberne hurtigt, i sundhedsfaglig sammenhæng har ”omsorg” vist sig mere langtidsholdbart.
Ofte håndteres den ”menneskelige” side i form af en række bestemte faglige og etiske principper.
Her overfor peger filosofisk praksis på, at man ikke på forhånd kan give nogle enkle og hurtige bestemmelser, som dermed allerede har afgjort den ”menneskelige” side. Eksempelvis ”af-etiserer” den filosofiske praksis omsorgsbegrebet som et nøglebegreb i en forståelse af, hvorledes mennesket først og fremmest er til – som nogen, der nærer omsorg for personer, genstande og begivenheder. Omsorg relaterer sig således ikke alene til Kants spørgsmål ”Hvad skal jeg gøre?”, men også til Montaignes spørgsmål: ”Hvad gør jeg egentlig?”.
I filosofisk samtalepraksis kommer mennesker, for hvem det ikke rækker blot at ”komme igennem livet”, men som søger at kunne redegøre for og skaffe sig klarhed over livets konturer; sit hvorfra, hvori, hvorhen – ikke for at udpensle dybe indsigter i tilværelsens grundtræk, men fordi det enkelte menneske selv tumler med sådanne spørgsmål, i stort og småt. Den filosofiske samtalepraksis tilbyder således et ”tankens frirum”, et rum til refleksion og undersøgelse vores omsorg for andre, sig selv, genstande og begivenheder, et rum for omsorg med omhu i omtanke. Som sådan byder den filosofiske samtalepraksis sig til som et ideal for de mangeartede forsøg på at håndtere det ”menneskelige” i det mellem-menneskelige arbejde.

Sted: Nobelsalen, bygning 453, Jens Christiansskousvej 3, Aarhus Universitet.


Torsdag den 14. august 2003, kl. 19-21:
Hvorfor etikken bag filosofisk vejledning må være humoristisk i Kierkegaards forstand.
v. Ph.d. og cand.mag. Finn Thorbjørn Hansen

Den filosofisk vejledningspraksis er ikke terapi i psykologisk forstand. Det er snarere en pædagogisk og dannelsesmæssig proces for selvdannelse og personlig værdiafklaring. Grundlæggeren af den filosofiske vejledningspraksis (Das Philosophische Praxis), Gerd Achenbach, refererer tilbage til den pyrrhoniske skepticisme, når han taler om forskellen mellem terapi og filosofisk vejledning. Sidstnævnte er ikke baseret på teorier om mentale mekanismer eller hviler ikke på faste antagelser om den menneskelige bevidstheds natur. Og alligevel har den filosofiske praksis en idé om visdom og denne visdom er forbundet med en attitude, som jeg vil kalde humor. I modsætning til Richard Rortys ideal om ironikeren som dannelsesideal i en kontingent verden, vil jeg argumentere for humoristen som et dannelsesideal for den filosofiske vejleder. Det er naturligvis Kierkegaards begreb om humoristen, og humoristens etiske lidenskab for det at filosofere, der her henvises til.
Ligeledes vil det blive belyst, hvorfor den filosofiske vejledningspraksis vil kunne bruges indenfor pædagogisk filosofi.

Sted: Blågårdsgade 23B, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen i København.

Tirsdag den 30. september 2003, kl. 19-21:

Frihedens begreb i filosofisk vejledning
v. cand.mag. og centerleder Willy Aastrup, Studiecenter for studerende med særlige behov, Aarhus Universitet

Det egentlige selv, der skal frisættes i filosofisk vejledning, fører til en spørgen efter det fundamentalantropologiske grundlag for mennesket på den ene side og en spørgen efter frihedens væsen på den anden side. Med afsæt i en positiv bestemmelse af filosofisk vejledning tematiseres friheden på baggrund af begreberne om kunnen, villen og skullen og bestemmes som summen af realiserede muligheder.

Sted: Nobelsalen, bygning 453, Jens Christiansskousvej 3, Aarhus Universitet


Tirsdag den 21. oktober 2003, kl. 19-21

Følsomme fornemmelser i filosofisk vejledning
v. psykologiprofessor emeritus Boje Katzenelson, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Den filosofiske vejledningsproces undersøger ikke klientens psykologiske repertoire, men antagelser og ideer i det offentlige rum og den besøgendes forhold hertil. Fx hvad er retfærdighed, hvad er kærlighed, etc., og hvordan forstår klienten sit liv bagud og fremad i lyset heraf. Der er imidlertid nogle psykiske rørelser, der ikke kan bortses fra i processen, og det er både vejleders og klients emotionalitet, for den udgør en betragtelig del af selve forståelsen af, hvad verden er, verdens hvadhed.

Sted: Nobelsalen, bygning 453, Jens Christiansskousvej 3, Aarhus Universitet


Mandag den 24. november 2003, kl. 15.30-17.30:

Vidensformer i praksis
v. lektor og ph.d Regner Birkelund, Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet

Evidens og evidensbaseret praksis er udtryk, der i de senere år er blevet almindelig kendte inden for sundhedsområdets forskellige faggrupper. Spørgsmålet er imidlertid, hvor langt man kan nå med evidensbaseret viden i praktiske sammenhænge. Hvor går grænsen? Spørgsmålet er også hvilke andre vidensformer, der indgår i og konstituerer sygeplejerskers og andre praktikeres handlinger. Med særlig henblik på at belyse mulighederne og begrænsningerne ved evidensbaseret viden vil foredraget knytte an ved forskellige vidensformer, som kan udledes af den antikke græske filosofi.

Sted: Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.